Integritetspolicy

Senast reviderad version: April 2016

CasinoInternet.se (nedan även kallad “vi” eller “oss”) gör gällande att samtlig personlig information som våra läsare (nedan även kallad “läsare”, ”du”, eller ”din”) delar med sig till oss skyddas.

Vår integritetspolicy nedan beskriver på vilket sätt samtliga personliga detaljer som du eventuellt delar med dig till oss kan komma att användas av CasinoInternet.se (nedan även kallad webbplats) vid framtida kampanjer, erbjudanden eller övrig information. Genom att ansluta dig till nyhetsbrev och diverse övriga utskick som vi kan komma att tillhandahålla på denna webbplats accepterar du uttryckligen denna integritetspolicy och att din personliga information kan komma att användas av CasinoInternet.se vid framtida utskick eller dylika aktiviteter. Vår integritetspolicy innefattar ej utomstående personer eller annan tredje part som på felaktigt sätt kommit över kontaktinformation eller övrig personlig information kring dig.

Integritetspolicy – Vad innefattar denna

integritetspolicy casino internetArt av informationsinsamling
Sätt av informationsinsamling
Användande av denna information
Eventuell delning av denna information
Tidsfrist för insamlad personinformation
Marknadsföring
Under 18-Policy
Vårt skydd av personlig information
Eventuella tillägg för vår integritetspolicy
Kontakta Casino Internet

Art av informationsinsamling

CasionInternet.se gör gällande att vi eventuellt kommer att be om personlig information från dig för att vi skall ha möjlighet att identifiera dig som en människa och inte en robot. Detta för att utesluta eventuell datordrivna aktiviteter som kan göra intrång på vår webbplats. Vi kan även be om att få personlig information såsom epost-adress och namn i samband med eventuella utskick, kampanjer, erbjudanden eller liknande aktiviteter. Casino Internet kommer sedan förse dig med nyheter gällande diverse aktiviteter för internet casino.

Vi gör även gällande att vi kan komma att samla in ickepersonlig information från ditt användande. Detta kan innebära information såsom vilken enhet som används vid ditt internetanvändande, vilken webbläsare som används i samband med besök av vår webbplats, vilket språk du väljer att utföra ditt internetanvändande genom, hur länge du väljer att stanna på respektive sida på CasinoInternet.se samt eventuell övrig teknisk information.

Sätt av informationsinsamling

Ickepersonlig information, den tekniskt kopplade informationen, samlas in till oss via diverse mjukvara som redan finns installerad i din webbläsare, på datorn eller genom säkra tredjepartsleverantörer. Cookies, logg-filer och liknande tekniker används för att få vidare information om ditt internetanvändande. CasinoInternet.se har härmed rätten att aktivera en automatisk överföring av cookies till din enhet. Du som användare har självfallet rätten att radera dessa cookies från ditt system även om en upphöjd risk av minskad användarvänlighet då tillkommer. Läs mer om cookies här: www.allaboutcookies.org. Vi insamlar även personlig information genom att du direkt överlämnar denna till oss via registrering till nyhetsbrev eller något liknande utskick.

Användande av denna information

Inhämtande av personlig information samt ickepersonlig information används primärt som ett steg i det fortsatta utvecklandet av vår webbplats. Genom att få information av ditt användande har vi möjlighet att användaranpassa CasinoInternet.se ytterligare för en mer angenäm upplevelse för dig som läsare och användare. Den information som sparas är även till för att direkt förenkla ditt användande exempelvis vid ifyllande av personlig information.

Eventuell delning av denna information

Casino Internet kan, vid tillfällen då möjlighet för gemensamt intresse kan existera, dela ickepersonlig samt personlig information med tredje part. De tillfällen detta kan inträffa är vid särskilda situationer då kundservice, marknadsföring eller analys av tjänster och internetbeteende kan tänkas vara av intresse för dig som användare, oss som tjänsteleverantör eller tredjepart som intresserar sig för vår service till dig som slutkund. Vår integritetspolicy ger oss rätten att använda personlig och ickepersonlig information till detta men den kommer icke att användas på något annat vis i något annat sammanhang.

Tidsfrist för insamlad personinformation

Vår interitetspolicy ger oss rätten att behålla den insamlade informationen under så pass lång tid vi och vårt företag arbetar med att utföra de tjänster vi i dagsläget inriktar oss på. I samband med någon förändring i vår integritespolicy eller om vi har anledning att önska använda din personliga information på något annat vis kommer vi att kontakta dig för att se över möjligheter för just detta. Om du ej anser dig vara intresserad av att finnas med i våra register, alternativt om de uppgifter du har angett är felaktiga ber vi dig att kontakta oss så att vi kan korrigera eventuella fel och misstag.

Marknadsföring

Din epost-adress, eller övrig information som du delger oss, kan komma att användas vid olika marknadsföringsprocesser hos oss. Detta kan innebära utskick vid exempelvis nyheter eller kampanjer. Din rätt till integritet tas ständigt av största seriositet av oss vilket resulterar i att vi ej kommer att marknadsföra någon tjänst, kampanj, erbjudande eller liknande som vi ej tror ligger i ditt intresse av att ta del av. Om misstag inträffar vid denna marknadsföring har du ständigt möjlighet att välja ”avregistrering” av eventuall nyhetsbrev eller liknande, alternativt att direkt kontakta oss för att vi skall korrigera misstag eller fel.

Under 18-Policy

CasinoInternet.se är enbart avsedd personer som är 18 år eller äldre. Om vi får information kring att någon användare eller läsare på vår site är under 18 år kommer vi att avregistrera vederbörande från samtliga register på vår webbplats. I ett led av detta förbehåller vi oss rätten att vid exklusiva tillfällen kräva in bevis från myndigheter som kan stärka en användares ålder.

Vårt skydd av personlig information

Samtliga uppgifter på CasinoInternet hålls helt avskilt från tredje part och enbart vi har rätten att använda er personliga information. Om tredje part, utan auktoriserad behörighet till CasinoInternet.se, olagligt tillskansar sig information från vår webbplats och använder denna på felaktigt sätt kommer vi direkt att vidta åtgärder för att aktuell tredje part skall sluta. Emellertid avsäger vi oss ansvar för detta vid eventuella attacker mot vår databas som ligger utanför vår möjlighet att skydda oss mot.

Eventuella tillägg för vår integritetspolicy

Casino Internet kan komma att förändra och revidera denna integritetspolicy. Förändringar som sker träder i kraft i samband med att förändring publiceras i denna integritetspolicy. Vid större förändringar kommer vi att kontakta de som delgivit oss personlig information.

Kontakta Casino Internet

Vid eventuella frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy ber vi dig kontakta oss här:

info@casinointernet.se

Casino Internet stödjer Ansvarsfullt Spelande.

vi stödjer ansvarsfullt spelande och spelberoendes riksförbund

Copyright © 2018 - CasinoInternet.se - Alla rättigheter förbehålls.